ZAUPAJTE NAJBOLJŠIM

Revizijska družba RESNI
Pišite namPREGLEJ OBJAVE

Resni

KAJ POČNEMO

REVIDIRANJE

Najpomembnejša dejavnost naše družbe je revidiranje gospodarskih družb. Konkretne storitve, ki jih nudimo na področju revidiranja, so revidiranje računovodskih izkazov, revizija poslovanja, drugi posli dajanja zagotovil, revidiranje stvarnih vložkov, izvajanje dogovorjenih postopkov.

DAVČNO SVETOVANJE

 • svetovanje pri optimiziranju vseh vrst davkov
 • preventivni davčni pregledi
 • davčno in računovodsko svetovanje pri različnih prenehanjih družb in podjetnikov
 • zastopanje v davčnih postopkih
 • davčno in računovodsko svetovanje pri prodajah in statusnem preoblikovanju družb

RAČUNOVODSKO SVETOVANJE

 • pregled sistema vodenja poslovnih knjig
 • svetovanje pri optimizaciji poslovnih procesov in pri pri izdelavi internih navodil, smernic ali pravilnika o računovodstvu
 • pomoč pri nastavitvi notranjega poročanja ali izdelavi posebnih poročil ter pri optimizaciji računovodske in finančne funkcije
 • svetovanje pri izbiri ali pravilnem razumevanju računovodskih usmeritev
 • svetovanje in pomoč pri pripravi računovodskih predračunov ter pri sestavi zaključnega računa

POSLOVNO SVETOVANJE

 • svetovanje in pomoč pri pripravi poslovnih načrtov
 • svetovanje in pomoč pri analizi poslovanja
 • izvedbo revizije Vašega poslovnega procesa
 • svetovanje in pomoč pri pravnih zadevah, pri statusnih preoblikovanjih podjetij ter pri insolventnih postopkih

KDO SMO

Ob začetku delovanja naše revizijske družbe smo se zavezali, da bomo s svojimi storitvami vedno uresničevali oziroma presegali vsa pričakovanja naših strank s strogim upoštevanjem strokovnih pravil, vseh veljavnih standardov in veljavne zakonodaje. Zato je sledenje nenehno spreminjajočim standardom, zakonodaji in drugim predpisom skozi nabiranje znanja ena naših glavnih strategij.

V zelo kratkem času smo pridobili prepoznavnost kot revizijska družba z zelo hitro odzivnostjo in kot družba, ki se vedno drži dogovorjenih rokov. Vse to je vplivalo, da smo se izjemno hitro postavili ob bok priznanim družbam, ki se ukvarjajo z revidiranjem, računovodskim, finančnim in davčnim svetovanjem.

Zanesljivi

KJE NAS NAJDETE

Register revizijskih družb – POVEZAVA

Register pooblaščenih revizorjev – POVEZAVA

Register izvajalcev notranjega revidiranja – POVEZAVA

Imenik državnih notranjih revizorjev – POVEZAVA

SEDEŽ

Brnčičeva ulica 13

1231 Ljubljana – Črnuče

STOPITE V STIK