ZAUPAJTE NAJBOLJŠIM

Revizijska družba RESNI
Pišite namPREGLEJ OBJAVE

Resni

KAJ POČNEMO

REVIDIRANJE

Najpomembnejša dejavnost naš družbe je revidiranje gospodarskih družb. Konkretne storitve, ki jih nudimo na področju revidiranja, so revidiranje računovodskih izkazov, revizija poslovanja, drugi posli dajanja zagotovil, revidiranje stvarnih vložkov, izvajanje dogovorjenih postopkov.

DAVČNO SVETOVANJE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis lobortis purus sed risus euismod, ac accumsan.

RAČUNOVODSKO SVETOVANJE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis lobortis purus sed risus euismod, ac accumsan.

POSLOVNO SVETOVANJE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis lobortis purus sed risus euismod, ac accumsan.

KDO SMO

Ob začetku delovanja naše revizijske družbe smo se zavezali, da bomo s svojimi storitvami vedno uresničevali oziroma presegali vsa pričakovanja naših strank s strogim upoštevanjem strokovnih pravil, vseh veljavnih standardov in veljavne zakonodaje. Zato je sledenje nenehno spreminjajočim standardom, zakonodaji in drugim predpisom skozi nabiranje znanja ena naših glavnih strategij.

V zelo kratkem času smo pridobili prepoznavnost kot revizijska družba z zelo hitro odzivnostjo in kot družba, ki se vedno drži dogovorjenih rokov. Vse to je vplivalo, da smo se izjemno hitro postavili ob bok priznanim družbam, ki se ukvarjajo z revidiranjem, računovodskim, finančnim in davčnim svetovanjem.

Zanesljivi

KJE NAS NAJDETE

Register revizijskih družb – POVEZAVA

Register pooblaščenih revizorjev – POVEZAVA

Register izvajalcev notranjega revidiranja – POVEZAVA

Imenik državnih notranjih revizorjev – POVEZAVA

SEDEŽ

Parmova 45,

1000 Ljubljana

STOPITE V STIK