Podatki o družbi & objave

Izčrpni podatki in pomembne objave družbe

USTANOVITEV

Resni revizija in svetovanje d.o.o. sta leta 2012 ustanovila družbenika Boštjan Šink in Saša Mali. Družba je pravna oseba specializirana za dejavnost revidiranja, notranjega revidiranja in svetovanja na področju računovodstva, davkov, financ in ostalih poslovnih procesov. V družbi opravljamo tudi druge dogovorjene posle, kar nam omogočajo strokovno izobraženi in kreativni sodelavci, katerih specializirana znanja zagotavljajo optimalen uspeh in učinkovitost za naše poslovne partnerje.

DOVOLJENJA

Kot revizijska družba imamo s strani Slovenskega inštituta za revizijo dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja. Družba je vpisana tudi v register izvajalcev notranjih revizij za javni sektor na Uradu za nadzor proračuna.

VODSTVO

Direktor družbe je Boštjan Šink, ki je obenem tudi pooblaščeni revizor z veljavno licenco za delo Slovenskega inštituta za revizijo, preizkušeni davčnik, državni notranji revizor in državni revizor. V družbi delujejo poleg Boštjana Šinka še trije pooblaščeni revizorji, in sicer Saša Mali, ki je obenem tudi preizkušena davčnica, ter Vid Plohl in Natalija Pestiček Bohorč, ki sta hkrati hkrati tudi državna notranja revizorja.

PODATKI

FIRMA

RESNI revizija in svetovanje d.o.o.

Skrajšana firma

RESNI d.o.o.

Matična številka

6098681000

Davčna številka

SI 25261975

Poslovni naslov

Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče

Telefon

+386 41 754 360

E-pošta

info@resni.si

BANČNI RAČUN

SI56 6100 0000 7293 486, odprt pri banki DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA

Osnovni kapital

7.500,00 EUR

Datum vpisa v sodni register

23. 1. 2012

Glavna dejavnost

69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

DIREKTOR

Boštjan Šink

Dejstva

Sedež

Brnčičeva ulica 13

1231 Ljubljana – Črnuče

STOPI V STIK