Predstavitev družbe

Najpomembnejša dejstva o naši družbi

Družba Resni revizija in svetovanje d.o.o. sta leta 2012 ustanovila družbenika Boštjan Šink in Saša Mali. Resni d.o.o. je pravna oseba specializirana za dejavnost revidiranja, notranjega revidiranja in svetovanja na področju računovodstva, davkov, financ in ostalih poslovnih procesov. V družbi opravljamo tudi druge dogovorjene posle, kar nam omogočajo strokovno izobraženi in kreativni sodelavci, katerih specializirana znanja zagotavljajo optimalen uspeh in učinkovitost za naše poslovne partnerje.

FirmaRESNI revizija in svetovanje d.o.o.
Skrajšana firmaRESNI d.o.o.
Matična številka6098681000
Davčna številkaSI 25261975
Poslovni naslovParmova ulica 45, 1000 Ljubljana
Telefon+386 41 754 360
E-poštainfo@resni.si
TRRSI56 6100 0000 7293 486, odprt pri banki DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
Osnovni kapital7.500,00 EUR
Datum vpisa v sodni register23. 1. 2012
Glavna dejavnost69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
DirektorBoštjan Šink

Kot revizijska družba imamo s strani Slovenskega inštituta za revizijo dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja. Družba je vpisana tudi v register izvajalcev notranjih revizij za javni sektor na Uradu za nadzor proračuna.

Direktor družbe je Boštjan Šink, ki je obenem tudi pooblaščeni revizor z veljavno licenco za delo Slovenskega inštituta za revizijo, preizkušeni davčnik, državni notranji revizor in državni revizor. V družbi delujejo poleg Boštjana Šinka še trije pooblaščeni revizorji, in sicer Saša Mali, ki je obenem tudi preizkušena davčnica, ter Vid Plohl in Natalija Pestiček Bohorč, ki sta hkrati hkrati tudi državna notranja revizorja.

V revizijski ekipi tako vedno sodelujeta vsaj dva pooblaščena revizorja oziroma pri notranjih revizijah vsaj en državni notranji revizor z dolgoletnimi izkušnjami s področja revidiranja. Po potrebi v revizijske ekipe vključimo še zunanje sodelavce.

Revizijsko družbo Resni d.o.o. najdete tudi v naslednjih javnih registrih: