SODELAVCI

Spoznajte nas
BOŠTJAN ŠINK

BOŠTJAN ŠINK

pooblaščeni revizor, državni notranji revizor, preizkušeni davčnik

+386 41 754 360
bostjan.sink@resni.si

Boštjan Šink ima dolgoletne izkušnje s področja vodenja, organiziranja in spremljave poslovnih procesov v gospodarskih poslovnih sistemih. Zadnjih dvajset let se ukvarja predvsem z reševanjem zapletenih računovodskih in davčnih problemov ter revidiranjem računovodskih izkazov. Je soustanovitelj družbe Resni d.o.o., v kateri je redno zaposlen.

Kot pooblaščeni revizor Boštjan Šink v naši družbi vodi in ob pomoči sodelavcev izvaja revizije računovodskih izkazov, izredne revizije računovodskih izkazov, posebne revizije računovodskih izkazov, revizije oddelitev, delitev in pripojitev. Poleg revizij po ZGD izvaja kot državni notranji revizor tudi notranje revizije z različnih področij javnega sektorja.

SAŠA MALI

SAŠA MALI

pooblaščena revizorka, preizkušena davčnica

+386 41 363 950
sasa.mali@resni.si

Saša Mali ima 15 letne delovne izkušnje na področju revidiranja in davčnega svetovanja. Je soustanoviteljica družbe Resni d.o.o., v kateri je tudi redno zaposlena.

Izvaja revizije računovodskih izkazov, izredne revizije, posebne revizije, revizije pripojitev in oddelitev ter stvarne vložke. Kot preizkušena davčnica svetuje in sodeluje pri reševanju zahtevnejših davčnih vprašanj.

 

VID PLOHL

VID PLOHL

pooblaščeni revizor, državni notranji revizor

+386 31 379 934
vid.plohl@resni.si

Ima več kot 15 letne delovne izkušnje na področju revidiranja javnega sektorja. Zaposlen je bil tudi kot notranji revizor pri proračunskem uporabniku. V naši družbi vodi specializiran oddelek za izvajanje notranjih revizij javnega sektorja. V oddelku izvaja revizije na področju zdravstvene dejavnosti, predšolske in osnovnošolke dejavnosti, univerz, raziskovalne dejavnosti, občin in drugih specialnih področij (namenska poraba sredstev, področje javnih naročil, obračuna plač, ipd.).

Stalno deluje kot svetovalec na področju vzpostavitve notranjih kontrol ter kompleksnejših področjih računovodenja v enem izmed večjih slovenskih podjetij.

Natalija Pestiček Bohorč

Natalija Pestiček Bohorč

pooblaščena revizorka, notranja državna revizorka

+386 31 338 154
natalija.pesticek@resni.si

Natalija ima 20 letne izkušnje s področja revidiranja. Kot pooblaščena revizorka je vodila in sodelovala pri opravljanju številnih revizij v vseh panogah gospodarstva (proizvodnja, storitvene družbe, trgovske družbe, elektrodistribucija) in sicer tako v srednjih kot tudi velikih družbah in skupinah družb.

Poleg revizij računovodskih izkazov je izvajala in vodila tudi posebne revizije, revizije pripojitev, oddelitev, izčlenitev ter druge vrste pregledov.

 

Sedež

Brnčičeva ulica 13

1231 Ljubljana – Črnuče

STOPI V STIK